Rekrutacja

  • W naszej szkole nauka odbywa się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, przyrodniczej, językowej.
  • Do dyspozycji uczniów jest bezpieczne miejsce zabaw dla młodszych dzieci, nowoczesny plac zabaw na podwórku szkolnym, tereny zielone wokół szkoły.
  • Uczniowie mogą także korzystać z zajęć dodatkowych rozwijających zdolności i umiejętności, a także zajęć wyrównawczych oraz pomocy logopedycznej.
  • Dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami.
  • Duży nacisk kładziemy na rozwój artystyczny uczniów.
  • Po lekcjach uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych pozaszkolnych zajęciach prowadzonych na terenie szkoły (nauka języka niemieckiego, zajęcia plastyczne, szachy, zajęcia taneczne, tenis)
  • Bierzemy udział w licznych projektach i programach o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.
  • Organizujemy ciekawe wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły.
  • Co roku organizujemy Klasowe spotkania opłatkowe, Jasełka, Święto Szkoły , dbamy o miłą i rodzinną atmosferę.

Drodzy Rodzice

Informujemy, że szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy I.
Zapisu dziecka można dokonać po ustaleniu dogodnego dla rodzica terminu pod numerem
32 724 65 25 lub 796 424 102.

Zapraszamy do naszej szkoły.

Zapewniamy między innymi dobrą ofertę edukacyjną, realizowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przyjazną atmosferę, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, indywidualne
podejście do każdego ucznia oraz czas pracy szkoły w godzinach od 7:15 do 17:00.

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.