Informacje dla rodziców


Program pomocy uczniom

Poniższy link prowadzi do dokumentu opisującego program pomocy uczniom.
pdfProgram pomocy uczniom


Ubepieczenie

pdfOpis wariantu ubezpieczenia.

 

 

Link do zgłoszenia szkody
https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Link do Ogólnych Warunków
https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Link do Tabeli Uszczerbków
https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala


Program profilaktyczny (gimnazjum)

Poniższy link prowadzi do dokumentu opisującego program profilaktyczny:

pdfProgram profilaktyki


Program wychowawczy (gimnazjum)

Poniższy link prowadzi do dokumentu opisującego program wychowawczy:

pdfProgram wychowawczy


Regulamin

Poniższy link prowadzi do dokumentu zawierającego regulamin:

pdfRegulamin


Zajęcia obowiązkowe dla szkoły podstawowej

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Język angielski
 • Język hiszpański lub język niemiecki
 • Wychowanie fizyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Religia
 • Przygoda z muzyką
  Ma ona na celu umuzykalnienie pod względem wokalnym, rozwijanie poczucia rytmu i promocję gry na instrumentach.
 • Zajęcia pod nazwą „Gry i Zabawy”
  Zapewniają one dziecku łagodne przejście z wieku przedszkolnego do szkolnego z jednoczesnym wprowadzeniem w świat logiki i innych elementów matematyki. Gry i zabawy między innymi utrwalają poznawane treści, uczą przestrzegania reguł, wpływają na dobrą atmosferę w grupie, dają poczucie wartości, radości, uczą przyjmowania niepowodzeń, uczą aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtują osobowość oraz rozwijają funkcje poznawcze.
 • Edukacja plastyczna
  Praca z plasteliną, modeliną, gliną, sznurkiem i tkaninami, mających na celu usprawnienie motoryki dziecka, rozwój myślenia twórczego, przestrzenno-konstrukcyjnego oraz wyrażania własnego gustu i estetyki. Rozwój manualny przygotowujący dziecko do pisania.
 • Program profilaktyczno-wychowawczy „Czarodziejskie Opowieści”
  Ma on na celu uczenie umiejętności panowania nad swoimi emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności współżycia w grupie i postawy asertywnej.

 

Komentarze są wyłączone.