Misja szkoły

O naszej szkole

Katolicka szkoła podstawowa im. Świętej Rodziny jest niepubliczną szkołą podstawową współpracującą z radą szkół katolickich przy Episkopacie Polski.

Szkoła mogła powstać dzięki błogosławieństwu i zgodzie na jej otwarcie Arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego. Duży udział w jej powstaniu miał także ksiądz Józef Nowaczyk, proboszcz parafii pod Wezwaniem Świętej Rodziny w Katowicach – Brynowie. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza szkoła ma swą siedzibę na terenie parafii.

Inicjatywa założenia szkoły zrodziła się w wyniku wsłuchiwania się w społeczny głos rodzin, z którego wynikało, że istnieje duże zapotrzebowanie na szkoły katolickie. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na apel „Zakładajmy Szkoły Katolickie” zamieszczony w Tygodniku Katolickim „Gość Niedzielny” (z 27.01.2008 nr 4) pod tytułem „Szkoła z duszą”.

Celem szkoły, poza kształceniem zgodnie z podstawą programową, jest także wychowywanie uczniów do przyszłego życia w społeczeństwie i rodzinie. W procesie wychowawczym szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami. Szkoła stanowi wspólnotę uczniów i nauczycieli, gdzie uczeń znajduje się w centrum zainteresowania. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i przekazuje chrześcijańskie wartości moralne i etyczne stanowiące stabilny fundament dla człowieka w dorosłym życiu.

Stosując w pozytywny sposób zasadę „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” chcemy, aby dzieci „nasiąkły” zamiłowaniem do nauki i zdobywania wiedzy. Pragniemy, by dzieci zdobyły umiejętności zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, dzięki którym można zgłębiać tajniki dzieła Pana Boga, jak i w zakresie nauk humanistycznych, których terenem działania jest odpowiedź człowieka na otaczający go świat. Przedmioty ścisłe pozwolą naszym wychowankom w przyszłości na aktywny udział w społeczeństwie.

onas1

ZADANIA JAKIE STAWIA PRZED SOBĄ SZKOŁA:

 • Nabycie wiedzy zgodnie z wytycznymi MEN
 • Wychowanie w oparciu o chrześcijański system wartości
 • Wykształcenie poszanowania tradycji i historii
 • Szacunek do siebie i innych
 • Zaszczepienie patriotyzmu
 • Wykształcenie umiejętności określenia siebie w istniejącej rzeczywistości
 • Rozwój asertywności i kreatywności
 • Rozwój umiejętności organizacji czasu i nauki, a w rezultacie pracy
 • Rozbudzenie zamiłowania do zdobywania wiedzy i umiejętności
 • Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia w zakresie intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym

ZALETY NASZEJ SZKOŁY:

 • Lokalizacja szkoły – południowa dzielnica Katowic (Brynów), na terenie parafii pod wezwaniem św. Rodziny, w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego.
 • Mała liczebność klas sprzyjająca indywidualizacji pracy z uczniem oraz wpływająca na efektywność nauczania.
 • Wyżywienie.
 • Bezpieczna szkoła. Szkoła zamykana na czas zajęć i monitorowana elektronicznie.
 • Nauka w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
 • Pedagog szkolny, psycholog.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Konsultacje dla uczniów i rodziców.
 • Świetlica szkolna.

O naszym gimnazjum

Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny jest Niepublicznym Gimnazjum współpracującym z Radą Szkół Katolickich przy Episkopacie Polski.

Celem gimnazjum, poza kształceniem zgodnie z podstawą programową, jest także wychowywanie uczniów do przyszłego życia w społeczeństwie i rodzinie. W procesie wychowawczym szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami. Szkoła stanowi wspólnotę uczniów i nauczycieli, gdzie uczeń znajduje się w centrum zainteresowania. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom , przekazuje chrześcijańskie wartości moralne i etyczne stanowiące stabilny fundament dla człowieka w dorosłym życiu.

Stosując w pozytywny sposób zasadę „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” chcemy, aby dzieci „nasiąkły” zamiłowaniem do nauki i zdobywania wiedzy. Pragniemy, by dzieci zdobyły umiejętności zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, dzięki którym można zgłębiać tajniki dzieła Pana Boga, jak i w zakresie nauk humanistycznych, których terenem działania jest odpowiedź człowieka na otaczający go świat. Przedmioty ścisłe pozwolą naszym wychowankom w przyszłości na aktywny udział w społeczeństwie.

Pragniemy także podziękować tym wszystkim, dzięki którym nasza szkoła może prowadzić działalność edukacyjno-wychowawczą, kształcić uczniów w duchu miłości i szacunku do drugiego człowieka oraz tym wszystkim, którzy stale wspierają nas swoim dobrym słowem i modlitwą.

Zapraszamy także bardzo serdecznie przyszłych rodziców do naszej wspólnoty. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie Państwo u nas wszystko to co najlepsze dla swoich dzieci, a Państwa obecność przyczyni się do dalszego rozwoju szkoły.

ZADANIA JAKIE STAWIA PRZED SOBĄ GIMNAZJUM:

 • nabycie wiedzy zgodnie z wytycznymi MEN
 • wychowanie w oparciu o chrześcijański system wartości
 • wykształcenie poszanowania tradycji i historii
 • szacunek do siebie i innych
 • zaszczepienie patriotyzmu
 • wykształcenie umiejętności określenia siebie w istniejącej rzeczywistości
 • rozwój asertywności i kreatywności
 • rozwój umiejętności organizacji czasu i nauki, a w rezultacie pracy
 • rozbudzenie zamiłowania do zdobywania wiedzy i umiejętności
 • wspomaganie rozwoju osobowego ucznia w zakresie intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym

ZALETY NASZEGO GIMNAZJUM:

 • Lokalizacja szkoły południowa dzielnica Katowic (Brynów), na terenie parafii pod wezwaniem św. Rodziny, w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego.
 • Mała liczebność klas sprzyjająca indywidualizacji pracy z uczniem oraz wpływająca na efektywność nauczania.
 • Wyżywienie.
 • Bezpieczna szkoła. Szkoła zamykana na czas zajęć i monitorowana elektronicznie.
 • Nauka w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
 • Pedagog szkolny, psycholog.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Konsultacje dla uczniów i rodziców.

Nasza kadra

Kadrę pedagogiczną Naszej Szkoły stanowią osoby o odpowiednich kwalifikacjach zarówno merytorycznych jak i moralnych wspierane przez Radę Szkół Katolickich poprzez szkolenia i porady, które ukierunkowane są na bezpośredni i indywidualny kontakt z uczniem.

Grono pedagogiczne oraz uczniowie tworzą wspólnotę uczniów i nauczycieli poprzez prawidłowe relacje oparte na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu.

Kadra pedagogiczna została tak dobrana, aby w pełni realizować postawione przed szkołą zadania oraz zgodnie ze słowami Jana Pawła II „przekazywać prawdę nie tylko słowami, ale dawać o niej wyraziste świadectwo własnym życiem”.

onas4


Święta rodzina

patron

Patronem Naszej Szkoły jest Święta Rodzina.

Święta Rodzina „jest (…) pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rodzina – jedyna na świecie, ta, która wiodła ukryte i ciche życie w małym miasteczku palestyńskim; która doświadczyła ubóstwa, prześladowań, wygnania; która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i czysty, nie omieszka wspomagać wszystkich rodzin chrześcijańskich, co więcej, wszystkich rodzin świata w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu planu Bożego.

(…) Błagam [Chrystusa Króla], aby każda rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście na świat Jego Królestwa…” (FC 86).

Komentarze są wyłączone.