Kółka zainteresowań


Terminy kółek zainteresowań

1 Kółko szachowe
Poniedziałek, godz. .: 13:30-14:15; 14:20-15:05; 15:10-15:55

2 Kółko teatralne
środa, godz. 13:30-14:15

3 Kółko plastyczne
poniedziałek, godz. 14:20-15:05; 15:10-15:55

4 Kółko empiryczne
Co 2 tygodnie: wtorek – godz. 12:40-13:25(kl. IIIb); piątek – godz. 13:30-14:15 (kl. II, IIIa)

5 Kółko misyjne
wtorek, godz. 14:20-15:05

6 Tenis
czwartek, godz. 15:10-16:05

7 SKS – piłka nożna dla kl. I-III
środa, godz. 16:10-17:10

8 SKS – piłka nożna dla kl. IV-VI i gimnazjum
czwartek, godz. 16:00-17:00

9 Zajęcia taneczne dla kl. 1-3
czwartek, godz. 13:30-14:15

10 Aerobic dla kl. IV-VI
czwartek, godz. 14:20-15:05

11 J. angielski – kl. IV-V
poniedziałek, godz. 14:20-15:05

12 Szkolny Klub Turystyczny „Włóczykije”
spotkania + wyjazdy

13 Basen
wtorek, godz. 14:20-16:10

14 Logopeda
czwartek, od godz. 12:30

15 K. przyrodnicze
piątek, godz. 14:20-15:05

16 K. historyczne SP
czwartek, godz. 7:10-7:55

17 K. historyczne gimnazjum
poniedziałek, godz. 15:10-15:55

18 K. biologiczne gimnazjum
czwartek, godz. 15:10-15:55

19 K. matematyczne gimnazjum
środa, godz. 7:10-7:55


Opis kółek

KÓŁKO HISTORYCZNE

Uczniowie uczęszczający na kółko historyczne, które odbywa się raz w tygodniu i przyciąga pasjonatów historii i współczesnych stosunków międzynarodowych. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o UE,  awansowali do II etapu Wojewódzkiego Konkursu z Historii, a także wygrali międzyszkolny konkurs wiedzy Mam 13 lat jestem Europejczykiem.

KÓŁKO MATEMATYCZNE

W  szkole  regularnie  prowadzone  są  zajęcia   Koła  Matematycznego.  W  zajęciach  biorą  udział  uczniowie  gimnazjum.  W  ramach  zajęć  uczniowie  poszerzają   swoją  wiedzę,   rozwiązują   zadania   o  podwyższonym    stopniu  trudności, przygotowując   się  do  udziału  w  konkursach  i  olimpiadach  matematycznych. Efektem  pracy  uczniów  na  zajęciach  są  odnoszone  sukcesy   w  tych  konkursach.
W  ciągu  ostatnich   trzech  lat  szkolnych  nasi  uczniowie   odnosili  sukcesy w   Wojewódzkim  Konkursie   Przedmiotowym   z  Matematyki.
I  tak:
– Jacek  Wójtowicz  był   finalistą  w  roku   szk.  2013/ 2014
– Roch  Wójtowicz był  dwukrotnie  laureatem   w  latach   2014/2015  i  2015/ 2016
a  także  zajął  pierwsze   miejsce   w  konkursie  „  Gimnazjalisto   zmierz  się  z  maturą”.  Obydwaj  uczniowie  zakwalifikowali  się  również  do  II  etapu   Olimpiady  Matematycznej  Gimnazjalistów.  Uczniowie  naszej  szkoły  chętnie   biorą  udział   w  rozmaitych  konkursach  matematycznych
takich jak np.:
– Kangur  Matematyczny
– Sowa  Matematyczna
– Alfik
– Mat
– Pangea
– Duety  Matematyczne
– W  świecie  pieniądza
Zajmują w  nich  wysokie   miejsca,  otrzymują  wyróżnienia  i   dyplomy.

KÓŁKO SZACHOWE

Od 2010r. w naszej szkole odbywają się zajęcia szachowe, które cieszą się dużą popularnością wśród naszych uczniów. Każdego roku uczestniczy w nich około 35-40 uczniów począwszy od klasy 1, a kończąc na klasie 6. Dzieci na zajęciach uczą się podstaw gry w szachy, rozwiązują zadania, rozgrywają partie, poznają historię szachów, sylwetki wybitnych szachistów oraz ciekawostki  i anegdoty z szachowego świata. Raz do roku organizujemy na zajęciach turniej szachowy, a niektórzy z naszych szachistów biorą też udział w szachowych  zawodach pozaszkolnych. Gra w szachy ma wpływ na kształtowanie się charakteru dzieci.  Dzieci uczą się odnosić zwycięstwa, ale również przyjmować porażki.
Zwracamy szczególną uwagę na szacunek do przeciwnika  oraz na wyciąganie wniosków z popełnianych błędów.  Dzięki grze w szachy dzieci pracują nad lepszą koncentracją, ćwiczą pamięć, fantazję i logiczne myślenie.  Starają się podejmować jak najlepsze decyzje w określonym  czasie oraz panować nad swoimi emocjami.  Szachiści uczą się również ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia przebiegają w sympatycznej atmosferze, a każdy stara się zdobyć swój szczyt bez rywalizacji i bez obciążającej presji.

KÓŁKO PLASTYCZNE

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku wczesnoszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.  W naszej szkole kółko plastyczne funkcjonuje od 2009 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci szkoły podstawowej. Na zajęciach plastycznych dzieci samodzielnie wykonują prace plastyczne, które niejednokrotnie zgłaszane są do konkursów ogólnopolskich czy też wojewódzkich.
Z wielką satysfakcją możemy się pochwalić iż wśród uczestników kółka plastycznego mamy wielu laureatów konkursów plastycznych.

KÓŁKO TANECZNE

„Człowieku, naucz się tańczyć, bo aniołowie w niebie nie będą wiedzieli, co z tobą zrobić”
Taniec uczy koncentracji, koordynacji ruchowej ale przede wszystkim jest rozrywką dla każdego dziecka. Odskocznią od zajęć teoretycznych. Uczniowie na tych zajęciach integrują się, uczą współpracy oraz wykazują wysokim poziomem percepcji. Taniec jest również formą wysiłku fizycznego niezmiernie ważnego w życiu każdego człowieka.

KÓŁKO JĘZYKOWE – ANGIELSKI

English is fun! English is easy! To motto przewodnie dzieci, które tak chętnie uczęszczają na kółko z języka angielskiego. Słówka, gramatyka, czasowniki, rzeczowniki? Nie ma sprawy, wszystko zrobimy. Quizy, zabawy, konkursy, zawody, planszówki, memory, fiszki, flashcards. Na tych zajęciach udowadniamy, że angielski nie jest ani nudny ani trudny.

KÓŁKO BIOLOGICZNE

W szkole regularnie prowadzone są zajęcia kółka biologicznego w ramach których uczniowie gimnazjum poszerzają wiedzę na temat otaczającej nas przyrody, różnorodności biologicznej, zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem naturalnym, form ochrony przyrody w województwie, kraju i na świecie.
Uczniowie przygotowują się do konkursów przyrodniczych, uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Pałacu Młodzieży
w Katowicach, w zajęciach terenowych „ Przyrodnicze Katowice „ organizowanych przez Pracownię Edukacji Żywej,  reprezentują szkołę w Turniejach międzyszkolnych, organizują akcje charytatywne, pomagają zwierzętom w schroniskach.
Uczennica naszej szkoły Anna Michalska  w 2013 roku została laureatką konkursu przedmiotowego z biologii. W 2014 roku uczniowie zostali laureatami w konkursie – Olimpus przyrodniczy. W 2013 roku Uczniowie gimnazjum zajęli II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska. Reprezentowali szkołę w konkursie Z Przyrodą Za Pan Brat.

LOGOPEDA

Nauka poprawnej wymowy poprzez usuwanie jej wad i zaburzeń oraz zapobieganie ich przenoszeniu do pisma. Zajęcia prowadzone są indywidualnie – w tempie i zakresie dostosowanym do możliwości ucznia.
Musimy pamiętać, że niemożność posługiwania się prawidłową mową utrudnia rozwój umysłowy i społeczno-emocjonalny, a wynikające z tego lęki i frustracje mogą być przyczyną zaburzeń w zachowaniu. Wszelkie opóźnienia w rozwoju mowy lub jej brak może znacząco wpłynąć na rozwój poznawczy, ale też znacząco obniżać zdolność ogólnego przystosowania się dziecka. Warto więc zadbać o poprawną artykulację i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych naszych uczniów.

KÓŁKO TEATRALNE

Na kółku teatralnym ciągle się śmiejemy, przezwyciężamy strach, nieśmiałość, ćwiczymy „język” – czyli poprawną wymowę. A w drugim półroczu zacznie się już praca z tekstem – do występu. Lecz na razie po prostu dobrze się bawimy 🙂

Komentarze są wyłączone.